Tự động gắn nhãn lưu giữ trong Office 365 bằng Content Types và Metadata
4 August, 2023

Tự động gắn nhãn lưu giữ trong Office 365 bằng Content Types và Metadata

Tự động gắn nhãn lưu giữ trong Office 365 bằng Content Types và Metadata là một giải pháp hiệu quả giúp tổ chức quản lý thông tin một cách thông minh và chuyên nghiệp. Bằng cách sử dụng kiến trúc thông tin và các điều kiện tự động áp dụng, việc đặt nhãn lưu giữ trở nên tự động hơn, giảm sự phụ thuộc vào công việc thủ công.

Tự động gắn nhãn lưu giữ trong Office 365 bằng Content Types và Metadata là một phương pháp quan trọng, có tác dụng giảm sự phụ thuộc vào công việc thủ công, đồng thời tận dụng kiến trúc thông tin đã được xác định, giúp tự động hóa quá trình đặt nhãn lưu giữ Purview. Microsoft không ngừng phát triển các công cụ phân loại mới, được đào tạo bằng máy học, giúp xử lý “dữ liệu tối” ngày càng gia tăng. Các bộ phân loại tùy chỉnh đóng vai trò thông minh trong việc áp dụng tỷ lệ gắn nhãn lưu giữ dựa trên ý nghĩa và ngữ cảnh của nội dung.

Tính năng tự động gắn nhãn lưu giữ trong Office 365

Để tự động áp dụng nhãn lưu giữ trên một trang web, cần có giấy phép cho người dùng để có quyền chỉnh sửa nội dung. Tuy nhiên, nếu người dùng chỉ cần quyền truy cập để đọc nội dung mà không cần thay đổi, thì không cần phải có giấy phép:

 • Microsoft 365 E5/A5/G5
 • Tuân thủ Microsoft 365 E5/A5/G5/F5 và Bảo mật & Tuân thủ F5
 • Quản trị và bảo vệ thông tin Microsoft 365 E5/A5/F5/G5
 • Văn phòng 365 E5/A5/G5

Office 365 dựa trên 4 điều kiện để dán nhãn lưu giữ hiện có thể được tự động áp dụng trên hệ thống gồm:

 • Áp dụng nhãn cho nội dung chứa loại thông tin nhạy cảm (cả tùy chỉnh và sẵn dùng được).
 • Áp dụng nhãn cho nội dung có chứa từ khóa, cụm từ hoặc thuộc tính (nghĩa là loại nội dung và siêu dữ liệu).
 • Áp dụng nhãn cho nội dung khớp với bộ phân loại có thể đào tạo.
 • Áp dụng nhãn cho các tệp đính kèm trên đám mây được chia sẻ trong Exchange và Teams (mới).

Áp dụng Nhãn lưu giữ dựa trên Loại nội dung

Nếu người dùng đã thêm một loại tài liệu mới vào thư viện tài liệu với tên gọi là “Tài liệu hợp đồng”. Hệ thống Office 365 sẽ sử dụng nhãn lưu giữ được gọi là “Hợp đồng” cho loại tài liệu này. Dãn nhãn này được tạo ra dựa trên một điều kiện ngôn ngữ truy vấn từ khóa (KQL) như sau: ContentType:’Tài liệu hợp đồng’. 

Kết quả là, trong vòng một tuần, nhãn lưu giữ “Hợp đồng” sẽ được áp dụng cho tất cả các tài liệu có loại nội dung là “Tài liệu hợp đồng” trên tất cả các site SharePoint mà nhãn lưu giữ đã được phát hành.

 

Nhãn lưu giữ “Hợp đồng” được tạo ra dựa trên một điều kiện ngôn ngữ truy vấn từ khóa (KQL)
Nhãn lưu giữ “Hợp đồng” được tạo ra dựa trên một điều kiện ngôn ngữ truy vấn từ khóa (KQL)

Áp dụng Nhãn lưu giữ dựa trên cột Siêu dữ liệu lựa chọn

Một cột siêu dữ liệu lựa chọn “Loại hợp đồng” đã được thêm vào thư viện. Để đặt nhãn lưu giữ dựa trên giá trị lựa chọn trong cột này, cần ánh xạ thuộc tính thủ công từ cột “Loại hợp đồng” tới thuộc tính “RefinableString” trong khoảng từ 00 đến 99. 

Ví dụ, ánh xạ “Loại hợp đồng” tới “RefinableString00”. Nhãn lưu giữ “Phần cứng” đã được tạo và tự động áp dụng dựa trên điều kiện: RefinableString00: Phần cứng.

Kết quả là, trong vòng một tuần, nhãn lưu giữ “Phần cứng” sẽ áp dụng cho tất cả các tài liệu có giá trị lựa chọn là “Phần cứng” trong cột “Loại hợp đồng” trên tất cả các site SharePoint mà nhãn lưu giữ đã được xuất bản.

Áp dụng Nhãn lưu giữ trên điều kiện hỗn hợp

Thử nghiệm này kết hợp tên loại nội dung “Tài liệu hợp đồng” với giá trị lựa chọn “Phần mềm”. Nhãn lưu giữ “Phần mềm” sẽ được tạo và tự động áp dụng dựa trên điều kiện sau: ContentType: “Tài liệu hợp đồng” Và RefinableString00: “Phần mềm”

Kết quả là trong vòng một tuần, nhãn lưu giữ “Phần mềm” sẽ áp dụng cho tất cả các tài liệu có loại nội dung là “Tài liệu hợp đồng” và giá trị lựa chọn là “Phần mềm” trên cột “Loại hợp đồng” trên tất cả các site SharePoint mà nhãn lưu giữ đã được phát hành.

 

Kết hợp tên loại nội dung "Tài liệu hợp đồng" với giá trị lựa chọn "Phần mềm" tạo ra nhãn lưu trữ mới
Kết hợp tên loại nội dung “Tài liệu hợp đồng” với giá trị lựa chọn “Phần mềm” tạo ra nhãn lưu trữ mới

Áp dụng Nhãn lưu giữ trên cột Ngày <= Hôm nay

Thêm cột “DateExpired” làm ngày tùy chọn vào thư viện và muốn áp dụng nhãn lưu giữ sau khi có ngày đã được nhập và là ngày hôm nay hoặc trong quá khứ. Để lọc theo cột ngày, cần ánh xạ thuộc tính thu thập dữ liệu của cột này vào cột “RefinableDate” (có thể truy vấn). Trong trường hợp này, người dùng có thể ánh xạ nó vào “RefinableDate01”. Tạo nhãn lưu giữ “Hợp đồng đã hết hạn” và tự động áp dụng dựa trên điều kiện sau:

RefinableDate01 <= HÔM NAY

Kết quả là, trong vòng một tuần, nhãn lưu giữ “Hợp đồng đã hết hạn” sẽ áp dụng cho tất cả các tài liệu khi ngày nhập vào cột “DateExpired” là ngày hôm nay hoặc trong quá khứ trên tất cả các site SharePoint mà nhãn lưu giữ đã được xuất bản.

Lưu ý: Nếu không có ngày nhập vào cột hoặc có ngày trong tương lai, nhãn lưu giữ sẽ không được áp dụng.

Những điều quan trọng cần biết khi gắn nhãn lưu giữ trong Office 365

Dưới đây là một số điều quan trọng mà người dùng cần nắm trước khi sử dụng tự động gắn nhãn lưu giữ trong Office 365  để đạt hiệu quả:

 • Thời gian áp dụng nhãn lưu giữ từ phía máy chủ có thể mất tối đa 7 ngày. Nhãn không sẽ được cập nhật ngay sau khi siêu dữ liệu hoặc loại nội dung được cập nhật.
 • Nếu đã áp dụng nhãn lưu giữ cho tài liệu, quy trình tự động sẽ không ghi đè/thay đổi nhãn ngay cả khi điều kiện áp dụng tự động được đáp ứng. Ví dụ: Nếu cột “Loại hợp đồng” được đặt là “Phần mềm” và có nhãn tự động áp dụng là ‘Phần mềm’, sau đó thay đổi “Loại hợp đồng” thành “Phần cứng”, nhãn sẽ không thay đổi thành ‘Phần cứng’ nếu điều kiện áp dụng tự động không thỏa mãn. Nhãn ban đầu, “Phần mềm”, sẽ được giữ nguyên.
 • Các cột được điền khi nhãn lưu giữ tự động áp dụng là: Nhãn lưu giữ, Nhãn lưu giữ được áp dụng và Cài đặt nhãn. Nhãn được áp dụng bởi Tài khoản hệ thống.
 • Có thể loại bỏ nhãn lưu giữ tự động bằng cách chỉnh sửa thuộc tính (trừ khi nhãn là nhãn bản ghi, chỉ người quản trị tuyển tập mới có thể loại bỏ). Nếu xóa nhãn lưu giữ, quy trình áp dụng nhãn sẽ đánh giá lại tài liệu dựa trên điều kiện áp dụng tự động và áp dụng lại nhãn chính xác nếu điều kiện được đáp ứng.
 • Cách đơn giản để kiểm tra điều kiện trước khi tạo chính sách nhãn là nhập truy vấn vào ô Tìm kiếm của SharePoint. Kết quả tìm kiếm sẽ trả về kết quả tương tự.
 • Thử nghiệm chỉ cho thấy áp dụng tự động thành công khi sử dụng tập hợp thuật ngữ siêu dữ liệu được quản lý từ Trung tâm quản trị SharePoint.

 

Người dùng có thể loại bỏ nhãn lưu giữ tự động bằng cách chỉnh sửa thuộc tính
Người dùng có thể loại bỏ nhãn lưu giữ tự động bằng cách chỉnh sửa thuộc tính

Lời kết

Tóm lại, người dùng có thể dựa trên 4 điều kiện và thuộc tính được xác định trước để dán nhãn lưu giữ tài liệu của mình trên hệ thống Office 365, từ đó giúp quá trình thao tác của người dùng trở nên nhanh chóng hơn khi tìm kiếm thông tin, dữ liệu, tiết kiệm tối đa thời gian nhưng đem lại hiệu suất cao.

Nếu còn có thêm bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ với các chuyên gia của FPT Smart Cloud để được tư vấn chuyên sâu về Microsoft 365 for Business. Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi sẽ đưa ra những chia sẻ và phương án phù hợp nhất cho doanh nghiệp.

0/5 (0 Reviews)

Liên hệ FPT Smart Cloud

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận sự tư vấn và hỗ trợ từ những chuyên gia hàng đầu.
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản dịch vụ của Google sẽ được áp dụng
DMCA compliant image