banner
Project
Ứng dụng quản lý dự án đơn giản, mạnh mẽ dành cho tất cả mọi người.
banner
Project
Ứng dụng quản lý dự án đơn giản, mạnh mẽ dành cho tất cả mọi người.
banner
Project
Ứng dụng quản lý dự án đơn giản, mạnh mẽ dành cho tất cả mọi người.
banner
banner
banner
Project
Ứng dụng quản lý dự án đơn giản, mạnh mẽ dành cho tất cả mọi người.
Project
Ứng dụng quản lý dự án đơn giản, mạnh mẽ dành cho tất cả mọi người.
Project
Ứng dụng quản lý dự án đơn giản, mạnh mẽ dành cho tất cả mọi người.
Dễ dàng theo sát tiến độ

Dễ dàng theo sát tiến độ

Dễ dàng lập kế hoạch cho dự án của bạn với chức năng lên lịch biểu linh động, dựa trên nhu cầu nhân lực, thời gian dự án và các thành viên đảm nhiệm trong nhóm
Cải thiện tầm nhìn và kết quả công việc với ứng dụng kinh doanh thông minh

Cải thiện tầm nhìn và kết quả công việc với ứng dụng kinh doanh thông minh

Tạo bảng điều khiển tương tác để xem trạng thái tổng quan và đi sâu vào chi tiết các dự án và chương trình, thông qua hình ảnh trực quan hóa từ Power BI
Tận dụng sức mạnh để đổi mới

Tận dụng sức mạnh để đổi mới

Thiết lập trải nghiệm trên máy tính hoặc thiết bị di động theo mong muốn và dễ dàng tạo quy trình làm việc tự động. Tất cả được thực hiện trên Azure - nền tảng đám mây bảo mật, linh hoạt uy tín nhất của các doanh nghiệp trên toàn cầu.

Lựa chọn giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp của bạn

So sánh và chọn giữa nhiều gói được thiết kế cho doanh nghiệp
Vuốt để xem các gói khác
Gói Project 1
265,000 VNĐ người dùng/tháng Giá chưa bao gồm thuế
Bắt đầu nhanh chóng và quản lý dự án dễ dàng thông qua trình duyệt web.
Gói Project 3
795,000 VNĐ người dùng/tháng Giá chưa bao gồm thuế
Thực hiện các dự án một cách dễ dàng với các công cụ lên lịch quen thuộc thông qua trình duyệt web hoặc ứng dụng khách trên máy tính mà bạn chọn.
Gói Project 5
1,457,500 VNĐ người dùng/tháng Giá chưa bao gồm thuế
Tối ưu hóa danh mục dự án của bạn để ưu tiên các sáng kiến và có được kết quả mong muốn thông qua trình duyệt web hoặc ứng dụng khách trên máy tính bạn chọn.

So sánh các gói

Bạn đang tìm thêm thông tin?
Tích hợp
Trang đầu Project
Bắt đầu bằng dạng xem tập trung, dễ dàng tạo dự án mới, nhanh chóng truy nhập các dự án quan trọng, cần lưu tâm hàng đầu hoặc mở các dự án mới làm gần đây nhất.
Dạng xem lưới
Lập kế hoạch và quản lý dự án, sử dụng danh sách tác vụ được sắp xếp theo thứ tự.
Dạng xem bảng
Theo dõi các tác vụ dự án một cách trực quan để có quy trình làm việc và trạng thái tốt hơn, sử dụng các bảng tác vụ sẵn dùng và tùy chỉnh.
Dạng xem đường thời gian (Gantt)
Theo dõi và hiểu rõ ngày tháng, nhiệm vụ cũng như mối quan hệ giữa các tác vụ dự án trong dạng xem đường thời gian trực quan.
Cộng tác và giao tiếp
Cùng nhau thực hiện các dự án trong Microsoft Teams.
Đồng tác giả
Làm việc cùng các bên liên quan và thành viên nhóm để đồng thời chỉnh sửa và cập nhật danh sách tác vụ, lịch biểu dự án cùng nhiều nội dung khác.
Lập kế hoạch và lên lịch cho dự án
Bao gồm các công cụ lên lịch quen thuộc để giao các tác vụ dự án cho thành viên nhóm và sử dụng các dạng xem khác nhau, như Lưới, Bảng và Đường thời gian (biểu đồ Gantt) để giám sát lịch biểu.
Báo cáo
Sử dụng báo cáo được dựng sẵn để theo dõi tiến độ các dự án, tài nguyên, chương trình và danh mục dự án của bạn.
Lộ trình
Xây dựng lộ trình trực quan, mang tính tương tác bằng cách tổng hợp các loại dự án khác nhau trong toàn tổ chức của bạn để quan sát tốt hơn.
Gửi bảng chấm công hàng tuần
Ghi lại thời gian đã sử dụng trong và ngoài dự án để phục vụ cho việc lập bảng lương, hóa đơn và các tác vụ doanh nghiệp khác.
Quản lý tài nguyên
Xác định nhóm dự án, yêu cầu tài nguyên cho dự án, rồi giao tác vụ dự án cho những tài nguyên đó.
Ứng dụng khách trên máy tính
Sử dụng ứng dụng Project trên máy tính, được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật. Một giấy phép sử dụng được cho tối đa 5 PC với mỗi người.
Lựa chọn và tối ưu hóa danh mục dự án
Đặt ra các kịch bản danh mục dự án khác nhau để xác định lộ trình tốt nhất bằng cách xem xét kỹ các đề xuất dự án dựa trên các yếu tố thúc đẩy kinh doanh chiến lược.
Quản lý nhu cầu
Thu thập và đánh giá các ý tưởng dự án từ mọi nơi trong tổ chức thông qua một quy trình chuẩn hóa.
Lập kế hoạch và quản lý tài nguyên doanh nghiệp
Xem và so sánh cách các tài nguyên được sử dụng trong các dự án để tối ưu hóa nhiệm vụ.
Bao gồm các ứng dụng
Chọn gói phù hợp nhất với các nhu cầu quản lý dự án của tổ chức.
Gói Project 1
265,000 VNĐ người dùng/tháng Giá chưa bao gồm thuế
Trang đầu Project
Bắt đầu bằng dạng xem tập trung, dễ dàng tạo dự án mới, nhanh chóng truy nhập các dự án quan trọng, cần lưu tâm hàng đầu hoặc mở các dự án mới làm gần đây nhất.
Dạng xem lưới
Lập kế hoạch và quản lý dự án, sử dụng danh sách tác vụ được sắp xếp theo thứ tự.
Dạng xem bảng
Theo dõi các tác vụ dự án một cách trực quan để có quy trình làm việc và trạng thái tốt hơn, sử dụng các bảng tác vụ sẵn dùng và tùy chỉnh.
Dạng xem đường thời gian (Gantt)
Theo dõi và hiểu rõ ngày tháng, nhiệm vụ cũng như mối quan hệ giữa các tác vụ dự án trong dạng xem đường thời gian trực quan.
Cộng tác và giao tiếp
Cùng nhau thực hiện các dự án trong Microsoft Teams.
Đồng tác giả
Làm việc cùng các bên liên quan và thành viên nhóm để đồng thời chỉnh sửa và cập nhật danh sách tác vụ, lịch biểu dự án cùng nhiều nội dung khác.
Lập kế hoạch và lên lịch cho dự án
Bao gồm các công cụ lên lịch quen thuộc để giao các tác vụ dự án cho thành viên nhóm và sử dụng các dạng xem khác nhau, như Lưới, Bảng và Đường thời gian (biểu đồ Gantt) để giám sát lịch biểu.
Báo cáo
Sử dụng báo cáo được dựng sẵn để theo dõi tiến độ các dự án, tài nguyên, chương trình và danh mục dự án của bạn.
Lộ trình
Xây dựng lộ trình trực quan, mang tính tương tác bằng cách tổng hợp các loại dự án khác nhau trong toàn tổ chức của bạn để quan sát tốt hơn.
Gửi bảng chấm công hàng tuần
Ghi lại thời gian đã sử dụng trong và ngoài dự án để phục vụ cho việc lập bảng lương, hóa đơn và các tác vụ doanh nghiệp khác.
Quản lý tài nguyên
Xác định nhóm dự án, yêu cầu tài nguyên cho dự án, rồi giao tác vụ dự án cho những tài nguyên đó.
Ứng dụng khách trên máy tính
Sử dụng ứng dụng Project trên máy tính, được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật. Một giấy phép sử dụng được cho tối đa 5 PC với mỗi người.
Lựa chọn và tối ưu hóa danh mục dự án
Đặt ra các kịch bản danh mục dự án khác nhau để xác định lộ trình tốt nhất bằng cách xem xét kỹ các đề xuất dự án dựa trên các yếu tố thúc đẩy kinh doanh chiến lược.
Quản lý nhu cầu
Thu thập và đánh giá các ý tưởng dự án từ mọi nơi trong tổ chức thông qua một quy trình chuẩn hóa.
Lập kế hoạch và quản lý tài nguyên doanh nghiệp
Xem và so sánh cách các tài nguyên được sử dụng trong các dự án để tối ưu hóa nhiệm vụ.
Bao gồm các ứng dụng
Chọn gói phù hợp nhất với các nhu cầu quản lý dự án của tổ chức.
Gói Project 3
795,000 VNĐ người dùng/tháng Giá chưa bao gồm thuế
Trang đầu Project
Bắt đầu bằng dạng xem tập trung, dễ dàng tạo dự án mới, nhanh chóng truy nhập các dự án quan trọng, cần lưu tâm hàng đầu hoặc mở các dự án mới làm gần đây nhất.
Dạng xem lưới
Lập kế hoạch và quản lý dự án, sử dụng danh sách tác vụ được sắp xếp theo thứ tự.
Dạng xem bảng
Theo dõi các tác vụ dự án một cách trực quan để có quy trình làm việc và trạng thái tốt hơn, sử dụng các bảng tác vụ sẵn dùng và tùy chỉnh.
Dạng xem đường thời gian (Gantt)
Theo dõi và hiểu rõ ngày tháng, nhiệm vụ cũng như mối quan hệ giữa các tác vụ dự án trong dạng xem đường thời gian trực quan.
Cộng tác và giao tiếp
Cùng nhau thực hiện các dự án trong Microsoft Teams.
Đồng tác giả
Làm việc cùng các bên liên quan và thành viên nhóm để đồng thời chỉnh sửa và cập nhật danh sách tác vụ, lịch biểu dự án cùng nhiều nội dung khác.
Lập kế hoạch và lên lịch cho dự án
Bao gồm các công cụ lên lịch quen thuộc để giao các tác vụ dự án cho thành viên nhóm và sử dụng các dạng xem khác nhau, như Lưới, Bảng và Đường thời gian (biểu đồ Gantt) để giám sát lịch biểu.
Báo cáo
Sử dụng báo cáo được dựng sẵn để theo dõi tiến độ các dự án, tài nguyên, chương trình và danh mục dự án của bạn.
Lộ trình
Xây dựng lộ trình trực quan, mang tính tương tác bằng cách tổng hợp các loại dự án khác nhau trong toàn tổ chức của bạn để quan sát tốt hơn.
Gửi bảng chấm công hàng tuần
Ghi lại thời gian đã sử dụng trong và ngoài dự án để phục vụ cho việc lập bảng lương, hóa đơn và các tác vụ doanh nghiệp khác.
Quản lý tài nguyên
Xác định nhóm dự án, yêu cầu tài nguyên cho dự án, rồi giao tác vụ dự án cho những tài nguyên đó.
Ứng dụng khách trên máy tính
Sử dụng ứng dụng Project trên máy tính, được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật. Một giấy phép sử dụng được cho tối đa 5 PC với mỗi người.
Lựa chọn và tối ưu hóa danh mục dự án
Đặt ra các kịch bản danh mục dự án khác nhau để xác định lộ trình tốt nhất bằng cách xem xét kỹ các đề xuất dự án dựa trên các yếu tố thúc đẩy kinh doanh chiến lược.
Quản lý nhu cầu
Thu thập và đánh giá các ý tưởng dự án từ mọi nơi trong tổ chức thông qua một quy trình chuẩn hóa.
Lập kế hoạch và quản lý tài nguyên doanh nghiệp
Xem và so sánh cách các tài nguyên được sử dụng trong các dự án để tối ưu hóa nhiệm vụ.
Bao gồm các ứng dụng
Chọn gói phù hợp nhất với các nhu cầu quản lý dự án của tổ chức.
Gói Project 5
1,457,500 VNĐ người dùng/tháng Giá chưa bao gồm thuế
Trang đầu Project
Bắt đầu bằng dạng xem tập trung, dễ dàng tạo dự án mới, nhanh chóng truy nhập các dự án quan trọng, cần lưu tâm hàng đầu hoặc mở các dự án mới làm gần đây nhất.
Dạng xem lưới
Lập kế hoạch và quản lý dự án, sử dụng danh sách tác vụ được sắp xếp theo thứ tự.
Dạng xem bảng
Theo dõi các tác vụ dự án một cách trực quan để có quy trình làm việc và trạng thái tốt hơn, sử dụng các bảng tác vụ sẵn dùng và tùy chỉnh.
Dạng xem đường thời gian (Gantt)
Theo dõi và hiểu rõ ngày tháng, nhiệm vụ cũng như mối quan hệ giữa các tác vụ dự án trong dạng xem đường thời gian trực quan.
Cộng tác và giao tiếp
Cùng nhau thực hiện các dự án trong Microsoft Teams.
Đồng tác giả
Làm việc cùng các bên liên quan và thành viên nhóm để đồng thời chỉnh sửa và cập nhật danh sách tác vụ, lịch biểu dự án cùng nhiều nội dung khác.
Lập kế hoạch và lên lịch cho dự án
Bao gồm các công cụ lên lịch quen thuộc để giao các tác vụ dự án cho thành viên nhóm và sử dụng các dạng xem khác nhau, như Lưới, Bảng và Đường thời gian (biểu đồ Gantt) để giám sát lịch biểu.
Báo cáo
Sử dụng báo cáo được dựng sẵn để theo dõi tiến độ các dự án, tài nguyên, chương trình và danh mục dự án của bạn.
Lộ trình
Xây dựng lộ trình trực quan, mang tính tương tác bằng cách tổng hợp các loại dự án khác nhau trong toàn tổ chức của bạn để quan sát tốt hơn.
Gửi bảng chấm công hàng tuần
Ghi lại thời gian đã sử dụng trong và ngoài dự án để phục vụ cho việc lập bảng lương, hóa đơn và các tác vụ doanh nghiệp khác.
Quản lý tài nguyên
Xác định nhóm dự án, yêu cầu tài nguyên cho dự án, rồi giao tác vụ dự án cho những tài nguyên đó.
Ứng dụng khách trên máy tính
Sử dụng ứng dụng Project trên máy tính, được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật. Một giấy phép sử dụng được cho tối đa 5 PC với mỗi người.
Tối đa trên 5 PC
Tối đa trên 5 PC
Lựa chọn và tối ưu hóa danh mục dự án
Đặt ra các kịch bản danh mục dự án khác nhau để xác định lộ trình tốt nhất bằng cách xem xét kỹ các đề xuất dự án dựa trên các yếu tố thúc đẩy kinh doanh chiến lược.
Quản lý nhu cầu
Thu thập và đánh giá các ý tưởng dự án từ mọi nơi trong tổ chức thông qua một quy trình chuẩn hóa.
Lập kế hoạch và quản lý tài nguyên doanh nghiệp
Xem và so sánh cách các tài nguyên được sử dụng trong các dự án để tối ưu hóa nhiệm vụ.
Bao gồm các ứng dụng
Chọn gói phù hợp nhất với các nhu cầu quản lý dự án của tổ chức.
Project cho web Project Online Essentials2
Project cho web Project Online Ứng dụng khách Project Online trên máy tính
Project cho web Project Online Ứng dụng khách Project Online trên máy tính
Vuốt để xem các gói khác
Project Standard 2021
18,019,735 VNĐ
Quản lý dự án tại chỗ dành cho những người không cần các công cụ cộng tác và các tính năng nâng cao khác.
Project Professional 2021
29,944,735 VNĐ
Một giải pháp quản lý dự án tại chỗ toàn diện
Project Server
Một giải pháp tại chỗ linh hoạt, có thể mở rộng để quản lý danh mục dự án và quản lý dự án cũng như công việc hàng ngày.

So sánh các gói

Bạn đang tìm thêm thông tin?
Tích hợp
Trang đầu Project
Bắt đầu bằng dạng xem tập trung, dễ dàng tạo dự án mới, nhanh chóng truy nhập các dự án quan trọng, cần lưu tâm hàng đầu hoặc mở các dự án mới làm gần đây nhất.
Dạng xem lưới
Lập kế hoạch và quản lý dự án, sử dụng danh sách tác vụ được sắp xếp theo thứ tự.
Dạng xem bảng
Theo dõi các tác vụ dự án một cách trực quan để có quy trình làm việc và trạng thái tốt hơn, sử dụng các bảng tác vụ sẵn dùng và tùy chỉnh.
Dạng xem đường thời gian (Gantt)
Theo dõi và hiểu rõ ngày tháng, nhiệm vụ cũng như mối quan hệ giữa các tác vụ dự án trong dạng xem đường thời gian trực quan.
Cộng tác và giao tiếp
Cùng nhau thực hiện các dự án trong Microsoft Teams.
Đồng tác giả
Làm việc cùng các bên liên quan và thành viên nhóm để đồng thời chỉnh sửa và cập nhật danh sách tác vụ, lịch biểu dự án cùng nhiều nội dung khác.
Lập kế hoạch và lên lịch cho dự án
Bao gồm các công cụ lên lịch quen thuộc để giao các tác vụ dự án cho thành viên nhóm và sử dụng các dạng xem khác nhau, như Lưới, Bảng và Đường thời gian (biểu đồ Gantt) để giám sát lịch biểu.
Báo cáo
Sử dụng báo cáo được dựng sẵn để theo dõi tiến độ các dự án, tài nguyên, chương trình và danh mục dự án của bạn.
Lộ trình
Xây dựng lộ trình trực quan, mang tính tương tác bằng cách tổng hợp các loại dự án khác nhau trong toàn tổ chức của bạn để quan sát tốt hơn.
Gửi bảng chấm công hàng tuần
Ghi lại thời gian đã sử dụng trong và ngoài dự án để phục vụ cho việc lập bảng lương, hóa đơn và các tác vụ doanh nghiệp khác.
Quản lý tài nguyên
Xác định nhóm dự án, yêu cầu tài nguyên cho dự án, rồi giao tác vụ dự án cho những tài nguyên đó.
Ứng dụng khách trên máy tính
Sử dụng ứng dụng Project trên máy tính, được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật. Một giấy phép sử dụng được cho tối đa 5 PC với mỗi người.
Lựa chọn và tối ưu hóa danh mục dự án
Đặt ra các kịch bản danh mục dự án khác nhau để xác định lộ trình tốt nhất bằng cách xem xét kỹ các đề xuất dự án dựa trên các yếu tố thúc đẩy kinh doanh chiến lược.
Quản lý nhu cầu
Thu thập và đánh giá các ý tưởng dự án từ mọi nơi trong tổ chức thông qua một quy trình chuẩn hóa.
Lập kế hoạch và quản lý tài nguyên doanh nghiệp
Xem và so sánh cách các tài nguyên được sử dụng trong các dự án để tối ưu hóa nhiệm vụ.
Bao gồm các ứng dụng
Chọn gói phù hợp nhất với các nhu cầu quản lý dự án của tổ chức.
Project Standard 2021
18,019,735 VNĐ
Trang đầu Project
Bắt đầu bằng dạng xem tập trung, dễ dàng tạo dự án mới, nhanh chóng truy nhập các dự án quan trọng, cần lưu tâm hàng đầu hoặc mở các dự án mới làm gần đây nhất.
Dạng xem lưới
Lập kế hoạch và quản lý dự án, sử dụng danh sách tác vụ được sắp xếp theo thứ tự.
Dạng xem bảng
Theo dõi các tác vụ dự án một cách trực quan để có quy trình làm việc và trạng thái tốt hơn, sử dụng các bảng tác vụ sẵn dùng và tùy chỉnh.
Dạng xem đường thời gian (Gantt)
Theo dõi và hiểu rõ ngày tháng, nhiệm vụ cũng như mối quan hệ giữa các tác vụ dự án trong dạng xem đường thời gian trực quan.
Cộng tác và giao tiếp
Cùng nhau thực hiện các dự án trong Microsoft Teams.
Đồng tác giả
Làm việc cùng các bên liên quan và thành viên nhóm để đồng thời chỉnh sửa và cập nhật danh sách tác vụ, lịch biểu dự án cùng nhiều nội dung khác.
Lập kế hoạch và lên lịch cho dự án
Bao gồm các công cụ lên lịch quen thuộc để giao các tác vụ dự án cho thành viên nhóm và sử dụng các dạng xem khác nhau, như Lưới, Bảng và Đường thời gian (biểu đồ Gantt) để giám sát lịch biểu.
Báo cáo
Sử dụng báo cáo được dựng sẵn để theo dõi tiến độ các dự án, tài nguyên, chương trình và danh mục dự án của bạn.
Lộ trình
Xây dựng lộ trình trực quan, mang tính tương tác bằng cách tổng hợp các loại dự án khác nhau trong toàn tổ chức của bạn để quan sát tốt hơn.
Gửi bảng chấm công hàng tuần
Ghi lại thời gian đã sử dụng trong và ngoài dự án để phục vụ cho việc lập bảng lương, hóa đơn và các tác vụ doanh nghiệp khác.
Quản lý tài nguyên
Xác định nhóm dự án, yêu cầu tài nguyên cho dự án, rồi giao tác vụ dự án cho những tài nguyên đó.
Ứng dụng khách trên máy tính
Sử dụng ứng dụng Project trên máy tính, được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật. Một giấy phép sử dụng được cho tối đa 5 PC với mỗi người.
Lựa chọn và tối ưu hóa danh mục dự án
Đặt ra các kịch bản danh mục dự án khác nhau để xác định lộ trình tốt nhất bằng cách xem xét kỹ các đề xuất dự án dựa trên các yếu tố thúc đẩy kinh doanh chiến lược.
Quản lý nhu cầu
Thu thập và đánh giá các ý tưởng dự án từ mọi nơi trong tổ chức thông qua một quy trình chuẩn hóa.
Lập kế hoạch và quản lý tài nguyên doanh nghiệp
Xem và so sánh cách các tài nguyên được sử dụng trong các dự án để tối ưu hóa nhiệm vụ.
Bao gồm các ứng dụng
Chọn gói phù hợp nhất với các nhu cầu quản lý dự án của tổ chức.
Project Professional 2021
29,944,735 VNĐ
Trang đầu Project
Bắt đầu bằng dạng xem tập trung, dễ dàng tạo dự án mới, nhanh chóng truy nhập các dự án quan trọng, cần lưu tâm hàng đầu hoặc mở các dự án mới làm gần đây nhất.
Dạng xem lưới
Lập kế hoạch và quản lý dự án, sử dụng danh sách tác vụ được sắp xếp theo thứ tự.
Dạng xem bảng
Theo dõi các tác vụ dự án một cách trực quan để có quy trình làm việc và trạng thái tốt hơn, sử dụng các bảng tác vụ sẵn dùng và tùy chỉnh.
Dạng xem đường thời gian (Gantt)
Theo dõi và hiểu rõ ngày tháng, nhiệm vụ cũng như mối quan hệ giữa các tác vụ dự án trong dạng xem đường thời gian trực quan.
Cộng tác và giao tiếp
Cùng nhau thực hiện các dự án trong Microsoft Teams.
Đồng tác giả
Làm việc cùng các bên liên quan và thành viên nhóm để đồng thời chỉnh sửa và cập nhật danh sách tác vụ, lịch biểu dự án cùng nhiều nội dung khác.
Lập kế hoạch và lên lịch cho dự án
Bao gồm các công cụ lên lịch quen thuộc để giao các tác vụ dự án cho thành viên nhóm và sử dụng các dạng xem khác nhau, như Lưới, Bảng và Đường thời gian (biểu đồ Gantt) để giám sát lịch biểu.
Báo cáo
Sử dụng báo cáo được dựng sẵn để theo dõi tiến độ các dự án, tài nguyên, chương trình và danh mục dự án của bạn.
Lộ trình
Xây dựng lộ trình trực quan, mang tính tương tác bằng cách tổng hợp các loại dự án khác nhau trong toàn tổ chức của bạn để quan sát tốt hơn.
Gửi bảng chấm công hàng tuần
Ghi lại thời gian đã sử dụng trong và ngoài dự án để phục vụ cho việc lập bảng lương, hóa đơn và các tác vụ doanh nghiệp khác.
Quản lý tài nguyên
Xác định nhóm dự án, yêu cầu tài nguyên cho dự án, rồi giao tác vụ dự án cho những tài nguyên đó.
Ứng dụng khách trên máy tính
Sử dụng ứng dụng Project trên máy tính, được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật. Một giấy phép sử dụng được cho tối đa 5 PC với mỗi người.
Lựa chọn và tối ưu hóa danh mục dự án
Đặt ra các kịch bản danh mục dự án khác nhau để xác định lộ trình tốt nhất bằng cách xem xét kỹ các đề xuất dự án dựa trên các yếu tố thúc đẩy kinh doanh chiến lược.
Quản lý nhu cầu
Thu thập và đánh giá các ý tưởng dự án từ mọi nơi trong tổ chức thông qua một quy trình chuẩn hóa.
Lập kế hoạch và quản lý tài nguyên doanh nghiệp
Xem và so sánh cách các tài nguyên được sử dụng trong các dự án để tối ưu hóa nhiệm vụ.
Bao gồm các ứng dụng
Chọn gói phù hợp nhất với các nhu cầu quản lý dự án của tổ chức.
Project Server
Ứng dụng Project trên máy tính được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật.
Một giấy phép dùng được cho 1 PC với mỗi người. Quản lý chi phí và lịch biểu dự án.
Quản lý nhiệm vụ, báo cáo và nghiệp vụ thông minh.
Quản lý tài nguyên.
Đồng bộ với Project Online và Project Server.
Gửi bảng chấm công hàng tuần để ghi lại thời gian đã sử dụng trong và ngoài dự án cho việc lập bảng lương, hóa đơn và các mục đích khác của doanh nghiệp.
Quản lý yêu cầu bằng cách ghi lại và đánh giá các ý tưởng dự án từ mọi nơi trong tổ chức thông qua một quy trình được tiêu chuẩn hóa.
Sử dụng phân tích nâng cao để chọn các đề xuất dự án phù hợp nhất với các mục tiêu chiến lược, cũng như tuân thủ các ràng buộc.

Case Study

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint
 • Customer 1
 • Customer 2
 • Customer 3
“With Microsoft 365, we are in a position to confidently evolve our programs into the future. We have the digital platform, collaboration tools, and security we need, allowing us to focus on our mission. ”Gerald Garth, Director of Policy, Training and Operations
“With Microsoft 365, we are in a position to confidently evolve our programs into the future. We have the digital platform, collaboration tools, and security we need, allowing us to focus on our mission. ”Gerald Garth, Director of Policy, Training and Operations
“With Microsoft 365, we are in a position to confidently evolve our programs into the future. We have the digital platform, collaboration tools, and security we need, allowing us to focus on our mission. ”Gerald Garth, Director of Policy, Training and Operations

Câu hỏi thường gặp

 • Ứng dụng Project trên web là phiên bản mới nhất dành cho việc quản lý dự án dựa trên đám mây. Nó cho phép người dùng làm việc trên chế độ xem dạng lưới (danh sách), bảng hoặc dòng thời gian (Gantt). Được thiết kế một cách đơn giản và dễ sử dụng, ứng dụng giúp người dùng và nhóm có thể quản lý và cộng tác trong cùng một dự án tại cùng một thời điểm.
 • Project cho web được xây dựng trên Nền tảng Microsoft Power trong khi Project Online được xây dựng trên Microsoft SharePoint.
 • Phiên bản Project trên web có sẵn trong các gói Project Plan 1, Project Plan 3 và Project Plan 5
 • Gói Project Plan 1 bao gồm:
  • Phiên bản Project trên Web
  • Phiên bản Project Online Essentials
 • Cả Gói Project Plan 3 và Gói Project Plan 5 bao gồm:
  • Phiên bản Project trên Web
  • Phiên bản Project Online Essentials
  • Phiên bản Project Online trên máy tính để bàn

Liên hệ FPT Smart Cloud

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận sự tư vấn và hỗ trợ từ những chuyên gia hàng đầu.
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản dịch vụ của Google sẽ được áp dụng
DMCA compliant image