banner
Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 là thế hệ kế tiếp của ứng dụng kinh doanh thông minh giúp doanh nghiệp tăng trưởng, phát triển & chuyển đổi. Những ứng dụng này thống nhất các tính năng CRM và ERP bằng cách cung cấp các ứng dụng được xây dựng theo mục đích làm việc liền mạch với nhau, từ đó hỗ trợ quản lý các chức năng kinh doanh cụ thể.
banner
Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 là thế hệ kế tiếp của ứng dụng kinh doanh thông minh giúp doanh nghiệp tăng trưởng, phát triển & chuyển đổi. Những ứng dụng này thống nhất các tính năng CRM và ERP bằng cách cung cấp các ứng dụng được xây dựng theo mục đích làm việc liền mạch với nhau, từ đó hỗ trợ quản lý các chức năng kinh doanh cụ thể.

Dynamics 365

Nền tảng dữ liệu khách hàng
Ứng dụng Dynamics 365 đầu tiên
Ứng dụng Dynamics 365 đạt điều kiện đi kèm
Customer Insights
35,250,000 VNĐ

Người dùng/tháng

Từ 23,500,000 VNĐ

Người dùng/tháng

Customer Voice
4,700,000 VNĐ

2,000 câu trả lời khảo sát cho mỗi người dùng/tháng

Kinh doanh
Ứng dụng Dynamics 365 đầu tiên
Ứng dụng Dynamics 365 đạt điều kiện đi kèm
Sales Professional
1,527,500 VNĐ

Người dùng/tháng

470,000 VNĐ

Người dùng/tháng

Sales Enterprise
2,232,500 VNĐ

Người dùng/tháng

470,000 VNĐ

Người dùng/tháng

Sales Premium
3,172,500 VNĐ

Người dùng/tháng

Microsoft Relationship Sales
3,807,000 VNĐ

Người dùng/tháng

Dịch vụ
Ứng dụng Dynamics 365 đầu tiên
Ứng dụng Dynamics 365 đạt điều kiện đi kèm
Customer Service Professional
1,175,500 VNĐ

Người dùng/tháng

470,000 VNĐ

Người dùng/tháng

Customer Service Enterprise
2,232,500 VNĐ

Người dùng/tháng

470,000 VNĐ

Người dùng/tháng

Field Service
2,232,500 VNĐ

Người dùng/tháng

470,000 VNĐ

Người dùng/tháng

Remote Assist
1,527,500 VNĐ

Người dùng/tháng

470,000 VNĐ

Người dùng/tháng

Tiếp thị
Ứng dụng Dynamics 365 đầu tiên
Ứng dụng Dynamics 365 đạt điều kiện đi kèm
Marketing
Từ 35,250,000 VNĐ

tenant/tháng

Từ 17,625,000 VNĐ

tenant/tháng

Thương mại
Ứng dụng Dynamics 365 đầu tiên
Ứng dụng Dynamics 365 đạt điều kiện đi kèm
Commerce
4,230,000 VNĐ

Người dùng/tháng

750,000 VNĐ

Người dùng/tháng

Fraud Protection
23,500,000 VNĐ

Người dùng/tháng

Chuỗi cung ứng
Ứng dụng Dynamics 365 đầu tiên
Ứng dụng Dynamics 365 đạt điều kiện đi kèm
Supply Chain Management
4,230,000 VNĐ

Người dùng/tháng

750,000 VNĐ

Người dùng/tháng

Guides
1,527,500 VNĐ

Người dùng/tháng

Intelligent Order Management
Từ 7,050,000 VNĐ

1000 dòng lệnh/tháng

Nhân sự
Ứng dụng Dynamics 365 đầu tiên
Ứng dụng Dynamics 365 đạt điều kiện đi kèm
Human Resources
2,820,000 VNĐ

Người dùng/tháng

750,000 VNĐ

Người dùng/tháng

Kế toán
Ứng dụng Dynamics 365 đầu tiên
Ứng dụng Dynamics 365 đạt điều kiện đi kèm
Finance
4,230,000 VNĐ

Người dùng/tháng

750,000 VNĐ

Người dùng/tháng

Quản lý dự án
Ứng dụng Dynamics 365 đầu tiên
Ứng dụng Dynamics 365 đạt điều kiện đi kèm
Quản lý dự án
2,820,000 VNĐ

Người dùng/tháng

750,000 VNĐ

Người dùng/tháng

Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Ứng dụng Dynamics 365 đầu tiên
Ứng dụng Dynamics 365 đạt điều kiện đi kèm
Business Central Essentials
1,645,000 VNĐ

Người dùng/tháng

Business Central Premium
2,232,500 VNĐ

Người dùng/tháng

Customer Service Professional
1,175,500 VNĐ

Người dùng/tháng

470,000 VNĐ

Người dùng/tháng

Sales Professional
1,527,500 VNĐ

Người dùng/tháng

470,000 VNĐ

Người dùng/tháng

Câu hỏi thường gặp

 • Dynamics 365 giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng, trao quyền cho nhân viên, tối ưu hóa hoạt động và đổi mới các sản phẩm và mô hình kinh doanh. Microsoft Dynamics 365 giúp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số để đáp ứng các nhu cầu thay đổi của khách hàng đồng thời nắm bắt được các cơ hội kinh doanh trong tương lai.
 • Dynamics 365 đơn giản hóa quá trình cấp phép cho các ứng dụng dành cho doanh nghiệp. Phương thức cấp phép chính dựa trên đăng ký người dùng. Có 2 loại đăng ký Dynamics 365: “người dùng bản đầy đủ” và "người dùng bản chưa đầy đủ."
  Người dùng bản đầy đủ là người dùng có công việc yêu cầu phải có đầy đủ các tính năng liên quan đến ứng dụng dành cho doanh nghiệp. Các ví dụ về người dùng bản đầy đủ đó là nhân viên bán hàng, đại diện dịch vụ khách hàng, nhân viên tài chính, người kiểm soát và giám đốc chuỗi cung ứng. Trước đây, chúng ta còn gọi những người dùng này là “người dùng cao cấp” hoặc “người dùng quan trọng.” Trong mô hình giấy phép Dynamics 365, người dùng bản đầy đủ sẽ được cấp phép sử dụng đăng ký ứng dụng Dynamics 365.
  Thông thường, có rất nhiều người dùng trong một tổ chức được coi là người dùng bản chưa đầy đủ. Người dùng bản chưa đầy đủ có thể sử dụng dữ liệu hoặc báo cáo từ hệ thống ngành nghề kinh doanh và hoàn tất các nhiệm vụ đơn giản hơn như nhập thời gian/chi phí cũng như cập nhật hồ sơ nhân sự. Trong mô hình Dynamics 365, những người dùng bản chưa đầy đủ được cấp phép sử dụng đăng ký Dynamics 365 dành cho thành viên nhóm.
 • Đăng ký ứng dụng được đặt tên theo đăng ký của người dùng được cấp phép sử dụng các ứng dụng kinh doanh cốt lõi (Kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Dịch vụ tại chỗ, Tự động hóa dịch vụ dự án, Tài chính, Quản lý chuỗi cung ứng, Bán lẻ và Nhân sự). Khách hàng có thể mua một ứng dụng dưới dạng giấy phép cơ bản của người dùng. Người dùng muốn có nhiều ứng dụng có thể mua bao nhiêu Giấy phép đi kèm tùy ý với mức giá ưu đãi. Mỗi Giấy phép đi kèm chỉ dành cho một người dùng có giấy phép cơ bản đủ điều kiện.
  Đăng ký ứng dụng cũng bao gồm các quyền sử dụng PowerApps để tạo ứng dụng dành cho thiết bị di động và sử dụng với dữ liệu Dynamics 365.
 • Đăng ký Dynamics 365 dành cho thành viên nhóm là một đăng ký do người dùng đặt tên để thực thi các quy trình cơ bản trên các ứng dụng Dynamics 365, chia sẻ kiến thức và cung cấp giải pháp kinh doanh thông minh. Một đăng ký dành cho thành viên nhóm sẽ cho phép người dùng bản chưa đầy đủ xem thông tin trên các ứng dụng Dynamics 365. Do đó, khi có nhiều ứng dụng Dynamics 365 được áp dụng trên toàn tổ chức, bất kỳ người dùng nào được cấp phép trước đó theo hình thức đăng ký Thành viên nhóm sẽ được cấp phép để truy cập các ứng dụng bổ sung.
  Tìm hiểu thêm link với Trang Câu hỏi thường gặp

Liên hệ FPT Smart Cloud

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận sự tư vấn và hỗ trợ từ những chuyên gia hàng đầu.
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản dịch vụ của Google sẽ được áp dụng
DMCA compliant image