banner
Power Apps
Giải pháp đơn giản hoá việc xây dựng các ứng dụng chuyên nghiệp
banner
Power Apps
Giải pháp đơn giản hoá việc xây dựng các ứng dụng chuyên nghiệp
banner
Power Apps
Giải pháp đơn giản hoá việc xây dựng các ứng dụng chuyên nghiệp
banner
banner
banner
Power Apps
Giải pháp đơn giản hoá việc xây dựng các ứng dụng chuyên nghiệp
Power Apps
Giải pháp đơn giản hoá việc xây dựng các ứng dụng chuyên nghiệp
Power Apps
Giải pháp đơn giản hoá việc xây dựng các ứng dụng chuyên nghiệp
Power Apps là một bộ ứng dụng, dịch vụ và trình kết nối, cũng như nền tảng dữ liệu, cung cấp môi trường phát triển nhanh chóng để xây dựng các ứng dụng theo nhu cầu kinh doanh của bạn. Với Power Apps, bạn có thể nhanh chóng tạo các ứng dụng kinh doanh tùy chỉnh kết nối với dữ liệu của bạn được lưu trữ trong nền tảng dữ liệu cơ bản (Microsoft Dataverse) hoặc trong các nguồn dữ liệu trực tuyến và tại chỗ khác nhau (chẳng hạn như SharePoint, Microsoft 365, Dynamics 365, SQL Server, v.v.).

Với API, thư viện, hàm và đối tượng, việc lập trình một ứng dụng thường chỉ có thể được thực hiện bởi các nhà phát triển chuyên nghiệp. Ưu điểm của Power Apps là hầu hết công việc lập trình có thể được thực hiện bằng các thao tác kéo và thả. Bất kể ai cũng có thể tạo ứng dụng dành cho thiết bị di động, ứng dụng trình duyệt hay ứng dụng dành cho máy tính để bàn. Power Apps thực hiện tất cả các công việc thông thường giúp bạn điều chỉnh ứng dụng phù hợp với môi trường của mình. Với Power Apps, bạn không cần biết những ưu điểm và nhược điểm về các khuôn khổ, phần phụ thuộc hoặc thư viện.

Một ưu điểm khác của Microsoft PowerApps là chi phí thấp. Với chi phí bắt đầu từ € 5,90 mỗi tháng đối với gói cơ bản hoặc € 33,70 mỗi tháng cho các ứng dụng theo hướng mô hình. Tuy nhiên, PowerApps hiện đã có sẵn trong nhiều đăng ký Office 365.

Lựa chọn giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp của bạn

So sánh và chọn giữa nhiều gói được thiết kế cho doanh nghiệp.
Vuốt để xem các gói khác
Power Apps (Gói đăng ký)
Phù hợp cho các doanh nghiệp muốn cấp phép dựa trên người dùng có thể dự đoán trước - với tính linh hoạt trong việc cấp phép cho người dùng sử dụng một ứng dụng cùng một lúc hoặc các ứng dụng không giới hạn.
Tính theo ứng dụng
117,500 VNĐ người dùng/ứng dụng/tháng
  • Sử dụng một ứng dụng hoặc cổng thông tin cho mỗi người dùng, tính dồn các giấy phép truy cập cho mỗi ứng dụng bổ sung theo nhu cầu.
  • Yêu cầu quyền truy cập vào trung tâm quản trị Microsoft 365 với vai trò quản trị viên toàn cầu hoặc quản trị viên thanh toán.
Tính theo người dùng
470,000 VNĐ người dùng/ứng dụng/tháng
  • Sử dụng các ứng dụng và cổng thông tin không giới hạn cho mỗi người dùng với mức phí cố định hàng tháng.
  • Có thể mua ngay bằng thẻ tín dụng.
Power Apps (Gói thanh toán theo nhu cầu)
Phù hợp cho các doanh nghiệp có nhu cầu linh hoạt trong việc chỉ thanh toán khi người dùng sử dụng một ứng dụng trong khoảng thời gian hàng tháng.
Tính theo ứng dụng
235,500 VNĐ người dùng/ứng dụng/tháng
  • Sử dụng đăng ký Azure để tính phí cho mỗi người dùng dựa trên số lượng ứng dụng hoặc cổng thông tin duy nhất mà người dùng chạy mỗi tháng.
  • Yêu cầu đăng ký Azure.

So sánh các gói

Sử dụng các ứng dụng tuỳ chỉnh
Xây dựng và sử dụng các ứng dụng tuỳ chỉnh
1 ứng dụng/cổng thông tin
Các chức năng
Kết nối với dữ liệu
Sử dụng các kết nối tùy chỉnh hoặc đã tạo sẵn
Sử dụng cổng kết nối và cổng tại chỗ
Lưu trữ và quản lý dữ liệu
Tạo và truy cập các entity tùy chỉnh
Sử dụng Microsoft Dataverse (trước đây là Common Data Service)
50MB dung lượng cơ sở dữ liệu
250MB dung lượng cơ sở dữ liệu
1GB dung lượng cơ sở dữ liệu (trên mỗi môi trường sử dụng với gói thanh toán theo nhu cầu)
Triển khai luồng công việc
Quyền sử dụng Power Automate (bao gồm các kết nối cao cấp
Quy trình làm việc theo thời gian thực không đồng bộ và tùy chỉnh
Gói đăng ký (Tính theo ứng dụng)
117,500 VNĐ người dùng/ứng dụng/tháng
Sử dụng các ứng dụng tuỳ chỉnh
Xây dựng và sử dụng các ứng dụng tuỳ chỉnh
Không giới hạn
Các chức năng
Kết nối với dữ liệu
Sử dụng các kết nối tùy chỉnh hoặc đã tạo sẵn
Sử dụng cổng kết nối và cổng tại chỗ
Lưu trữ và quản lý dữ liệu
Tạo và truy cập các entity tùy chỉnh
Sử dụng Microsoft Dataverse (trước đây là Common Data Service)
50MB dung lượng cơ sở dữ liệu
250MB dung lượng cơ sở dữ liệu
1GB dung lượng cơ sở dữ liệu (trên mỗi môi trường sử dụng với gói thanh toán theo nhu cầu)
Triển khai luồng công việc
Quyền sử dụng Power Automate (bao gồm các kết nối cao cấp
Quy trình làm việc theo thời gian thực không đồng bộ và tùy chỉnh
Gói đăng ký (Tính theo người dùng)
470,500 VNĐ người dùng/ứng dụng/tháng
Sử dụng các ứng dụng tuỳ chỉnh
Xây dựng và sử dụng các ứng dụng tuỳ chỉnh
1 ứng dụng/cổng thông tin
Các chức năng
Kết nối với dữ liệu
Sử dụng các kết nối tùy chỉnh hoặc đã tạo sẵn
Sử dụng cổng kết nối và cổng tại chỗ
Lưu trữ và quản lý dữ liệu
Tạo và truy cập các entity tùy chỉnh
Sử dụng Microsoft Dataverse (trước đây là Common Data Service)
50MB dung lượng cơ sở dữ liệu
250MB dung lượng cơ sở dữ liệu
1GB dung lượng cơ sở dữ liệu (trên mỗi môi trường sử dụng với gói thanh toán theo nhu cầu)
400MB dung lượng tệp
2GB dung lượng tệp
1GB dung lượng tệp (trên mỗi môi trường sử dụng với gói thanh toán theo nhu cầu)
Triển khai luồng công việc
Quyền sử dụng Power Automate (bao gồm các kết nối cao cấp
Quy trình làm việc theo thời gian thực không đồng bộ và tùy chỉnh
Gói thanh toán theo nhu cầu (Tính theo ứng dụng)
235,500 VNĐ người dùng/ứng dụng/tháng
Sử dụng các ứng dụng tuỳ chỉnh
Xây dựng và sử dụng các ứng dụng tuỳ chỉnh
1 ứng dụng/cổng thông tin
Không giới hạn
1 ứng dụng/cổng thông tin
Các chức năng
Kết nối với dữ liệu
Sử dụng các kết nối tùy chỉnh hoặc đã tạo sẵn
Sử dụng cổng kết nối và cổng tại chỗ
Lưu trữ và quản lý dữ liệu
Tạo và truy cập các entity tùy chỉnh
Sử dụng Microsoft Dataverse (trước đây là Common Data Service)
50MB dung lượng cơ sở dữ liệu
250MB dung lượng cơ sở dữ liệu
1GB dung lượng cơ sở dữ liệu (trên mỗi môi trường sử dụng với gói thanh toán theo nhu cầu)
400MB dung lượng tệp
2GB dung lượng tệp
1GB dung lượng tệp (trên mỗi môi trường sử dụng với gói thanh toán theo nhu cầu)
Triển khai luồng công việc
Quyền sử dụng Power Automate (bao gồm các kết nối cao cấp
Quy trình làm việc theo thời gian thực không đồng bộ và tùy chỉnh

Case Study

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint
  • Customer 1
  • Customer 2
  • Customer 3
“With Microsoft 365, we are in a position to confidently evolve our programs into the future. We have the digital platform, collaboration tools, and security we need, allowing us to focus on our mission. ”Gerald Garth, Director of Policy, Training and Operations
“With Microsoft 365, we are in a position to confidently evolve our programs into the future. We have the digital platform, collaboration tools, and security we need, allowing us to focus on our mission. ”Gerald Garth, Director of Policy, Training and Operations
“With Microsoft 365, we are in a position to confidently evolve our programs into the future. We have the digital platform, collaboration tools, and security we need, allowing us to focus on our mission. ”Gerald Garth, Director of Policy, Training and Operations

Liên hệ FPT Smart Cloud

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận sự tư vấn và hỗ trợ từ những chuyên gia hàng đầu.
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản dịch vụ của Google sẽ được áp dụng
DMCA compliant image