Kiểm soát quyền riêng tư có sẵn cho các sản phẩm Office
26 September, 2023

Kiểm soát quyền riêng tư có sẵn cho các sản phẩm Office

Bắt đầu từ tháng 4 năm 2019, Microsoft bắt đầu cung cấp các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư mới, cập nhật và cải tiến cho dữ liệu chẩn đoán và trải nghiệm kết nối với các sản phẩm Office mới nhất.

Microsoft cung cấp thông tin và các biện pháp kiểm soát giúp người dùng đưa ra lựa chọn sáng suốt về cách thu thập dữ liệu khi đang sử dụng các sản phẩm Office. Tính năng kiểm soát quyền riêng tư này đã có sẵn cho các sản phẩm Office trên thiết bị Windows, Mac, iOS và Android cũng như khi người dùng sử dụng các ứng dụng Office trên web.

Office trên các thiết bị Windows

Các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư của Microsoft khả dụng cho các sản phẩm Office trên thiết bị Windows:

 • Phiên bản máy tính để bàn của các ứng dụng Office đi kèm với gói đăng ký Microsoft 365 hoặc Office 365. Ví dụ: các ứng dụng Office đi kèm với gói Microsoft 365 Personal (dành cho gia đình), gói Microsoft 365 Business Standard (dành cho doanh nghiệp), hoặc gói Microsoft 365 E5 (dành cho doanh nghiệp lớn).
 • Các phiên bản bán lẻ của Office 2021, Office 2019 và Office 2016, được cung cấp dưới dạng mua một lần. Ví dụ: Office Professional 2021 hoặc Office Home & Student 2019.
 • Các phiên bản dành cho máy tính để bàn của Project và Visio đi kèm với một số gói đăng ký như Gói Project 5 hoặc Gói Visio 2.
 • Các phiên bản bán lẻ của Project 2021, Project 2019 và Project 2016 có sẵn dưới dạng mua một lần.
 • Các phiên bản bán lẻ của Visio 2021, Visio 2019 và Visio 2016 có sẵn dưới dạng mua một lần.
 • Các phiên bản được cấp phép số lượng lớn của Office LTSC 2021, Project 2021 và Visio LTSC 2021.

 

Kiểm soát quyền riêng tư cho Office trên Windows
Kiểm soát quyền riêng tư cho Office trên Windows

Dưới đây là các ứng dụng và phiên bản tối thiểu có kiểm soát quyền riêng tư cho các sản phẩm Office:

Ứng dụng

Phiên bản tối thiểu

Access

1904

Excel

1904

OneDrive

20.084.0426.0007

OneNote

1904

Outlook

1904

PowerPoint

1904

Project

1904

Publisher

1904

Skype for Business

16.0.11629

Teams

1.3.00.13565

Visio

1904

Word

1904

 

Đối với các phiên bản ứng dụng Office trên các thiết bị Windows, có sẵn các phương thức kiểm soát quyền riêng tư sau đây:

 • Cấu hình mức độ dữ liệu chẩn đoán phần mềm khách được gửi bởi Office đến Microsoft.
 • Cho phép sử dụng các trải nghiệm kết nối trong Office để phân tích nội dung.
 • Cho phép sử dụng các trải nghiệm kết nối trong Office để tải nội dung trực tuyến xuống.
 • Cho phép sử dụng các trải nghiệm kết nối tùy chọn bổ sung trong Office.
 • Cho phép sử dụng các trải nghiệm kết nối trong Office.

Office trên các thiết bị của Mac

Kiểm soát quyền riêng tư gần đây nhất của Microsoft khả dụng cho các sản phẩm Office trên thiết bị Mac:

 • Office dành cho Mac, khả dụng với bất kỳ gói đăng ký Office 365 hoặc Microsoft 365 nào, bao gồm các phiên bản dành cho máy tính để bàn như: Các ứng dụng Office đi kèm với gói Microsoft 365 Family (dành cho gia đình), gói Microsoft 365 Business Premium (dành cho doanh nghiệp) hoặc gói Microsoft 365 E3 (dành cho doanh nghiệp lớn).
 • Office 2019 dành cho Mac, có sẵn dưới dạng mua một lần từ cửa hàng bán lẻ hoặc thông qua thỏa thuận cấp phép số lượng lớn.
 • Office LTSC Standard dành cho Mac 2021, có sẵn dưới dạng mua một lần thông qua thỏa thuận cấp phép số lượng lớn.
 • Office 2021 dành cho máy Mac, có sẵn dưới dạng mua một lần từ cửa hàng bán lẻ.

 

Kiểm soát quyền riêng tư cho Office trên Mac
Kiểm soát quyền riêng tư cho Office trên Mac

Dưới đây là các ứng dụng và phiên bản tối thiểu có các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư mới nhất:

Ứng dụng

Phiên bản tối thiểu

Excel

16.28

OneDrive

20.169.0823.0003

OneNote

16.28

Outlook

16.28

PowerPoint

16.28

Skype for Business

16.28.0.192

Teams

1.3.00.9221

Word

16.28

Đối với những phiên bản ứng dụng Office trên thiết bị Mac, các kiểm soát quyền riêng tư dưới đây là khả dụng:

 • Cấu hình mức độ dữ liệu chẩn đoán phần mềm máy khách được Office gửi cho Microsoft.
 • Cho phép sử dụng trải nghiệm được kết nối phân tích nội dung trong Office.
 • Cho phép sử dụng trải nghiệm được kết nối tải nội dung trực tuyến trong Office.
 • Cho phép sử dụng các trải nghiệm được kết nối tùy chọn bổ sung trong Office.
 • Cho phép sử dụng các trải nghiệm được kết nối trong Office.

Office trên các thiết bị iOS

Các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư gần đây nhất của Microsoft khả dụng cho các sản phẩm Office trên các thiết bị iOS:

Ứng dụng

Phiên bản tối thiểu

Excel

2.30

Lens

2.38

Loop

1.0.0

Microsoft 365 Apps

2.34

OneDrive

11.19.11

OneNote

16.30

Outlook

4.30.0

Planner

1.9.4

PowerPoint

2.30

Skype for Business

6.26.2

Teams

1417/2.0.18(2020072902)

Visio Viewer

1.17

Word

2.30

 

Kiểm soát quyền riêng tư cho Office trên iOS
Kiểm soát quyền riêng tư cho Office trên iOS

Đối với những phiên bản ứng dụng Office trên thiết bị iOS, các kiểm soát quyền riêng tư sau đây khả dụng:

 • Cấu hình mức độ dữ liệu chẩn đoán phần mềm máy khách được Office gửi cho Microsoft.
 • Cho phép sử dụng trải nghiệm được kết nối phân tích nội dung trong Office.
 • Cho phép sử dụng trải nghiệm được kết nối tải nội dung trực tuyến trong Office.
 • Cho phép sử dụng các trải nghiệm được kết nối tùy chọn bổ sung trong Office.

Office trên các thiết bị Android 

Các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư gần đây nhất của Microsoft khả dụng cho các sản phẩm Office trên thiết bị Android:

Ứng dụng

Phiên bản tối thiểu

Excel

16.0.12228.20260

Lens

16.0.12730.20080

Loop

1.0.0

Microsoft 365 Apps

16.0.12430.20254

OneDrive

5.47

OneNote

16.0.12228.20004

Outlook

4.1.71

Planner

1.12.0

PowerPoint

16.0.12228.20260

Skype for Business

6.27.0.12

Teams

1416/1.0.0.2020080601

Word

16.0.12228.20260

 

Kiểm soát quyền riêng tư cho Office trên Android
Kiểm soát quyền riêng tư cho Office trên Android

Đối với những phiên bản ứng dụng Office trên thiết bị Android, các kiểm soát quyền riêng tư sau đây khả dụng:

 • Cấu hình mức độ dữ liệu chẩn đoán phần mềm máy khách được Office gửi cho Microsoft.
 • Cho phép sử dụng trải nghiệm được kết nối phân tích nội dung trong Office.
 • Cho phép sử dụng trải nghiệm được kết nối tải nội dung trực tuyến trong Office.
 • Cho phép sử dụng các trải nghiệm được kết nối tùy chọn bổ sung trong Office.

Office dành cho web

Các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư gần đây nhất của Microsoft khả dụng cho các sản phẩm Office trình duyệt web:

 • Excel
 • Loop
 • OneNote
 • PowerPoint
 • Visio
 • Word

Không có phiên bản tối thiểu nào được liệt kê cho các ứng dụng Office này vì Microsoft quản lý phiên bản khả dụng.

Đối với Office trên web, quyền kiểm soát riêng tư sẽ cho phép sử dụng các trải nghiệm được kết nối tùy chọn bổ sung trong Office.

 

Kiểm soát quyền riêng tư cho Office trên web
Kiểm soát quyền riêng tư cho Office trên web

Một số lưu ý về kiểm soát quyền riêng tư cho các sản phẩm Office

Một số sản phẩm Office có thể không có các loại trải nghiệm kết nối nhất định, vì vậy sẽ có các cách kiểm soát quyền riêng tư không phù hợp.

Đối với các thiết bị Windows

Để cấu hình các kiểm soát quyền riêng tư này cho người dùng đang sử dụng Office trên các thiết bị Windows, doanh nghiệp có thể sử dụng Chính sách Nhóm hoặc Chính sách Đám mây. Để biết thêm thông tin, tham khảo thêm Sử dụng các thiết lập chính sách để quản lý các điều khiển riêng tư cho Microsoft 365 Apps tại doanh nghiệp.

Các phiên bản được cấp phép theo khối lượng của Office, Project và Visio chỉ hỗ trợ kiểm soát quyền riêng tư “Cho phép sử dụng các trải nghiệm kết nối tùy chọn bổ sung trong Office” như sau:

 • Office 2019, Project 2019 và Visio 2019, khi được cấu hình để sử dụng kênh cập nhật PerpetualVL2019. Trong trường hợp này, người dùng phải sử dụng ít nhất phiên bản 1808 (Build 10367.20048), được phát hành vào ngày 13 tháng 10 năm 2020.
 • Project 2019 và Visio 2019, khi được cấu hình để sử dụng một kênh cập nhật khác ngoài PerpetualVL2019. Ví dụ, nếu các trải nghiệm này được cấu hình để sử dụng Current Channel, Monthly Enterprise Channel hoặc Semi-Annual Enterprise Channel. Khi đó, người dùng phải sử dụng ít nhất phiên bản 1904.
 • Project 2016 và Visio 2016 được cài đặt bằng cách sử dụng Click-to-Run thay vì được cài đặt bằng Windows Installer (MSI). Trong trường hợp này, người dùng phải sử dụng ít nhất phiên bản 1904.

 

Kiểm soát quyền riêng tư là một yếu tố quan trọng khi sử dụng Office
Kiểm soát quyền riêng tư là một yếu tố quan trọng khi sử dụng Office

Đối với các thiết bị Mac

Để định cấu hình các kiểm soát quyền riêng tư cho người dùng đang sử dụng Office trên thiết bị Mac, doanh nghiệp có thể sử dụng tùy chọn hoặc chính sách đám mây. Để biết thêm thông tin, tham khảo thêm Sử dụng tùy chọn để quản lý kiểm soát quyền riêng tư cho Office cho ứng dụng Mac.

Đối với các thiết bị iOS

Để định cấu hình các kiểm soát quyền riêng tư cho người dùng đang sử dụng Office trên thiết bị iOS trong doanh nghiệp, người dùng có thể sử dụng tùy chọn hoặc chính sách đám mây. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo thêm Sử dụng tùy chọn để quản lý kiểm soát quyền riêng tư cho Office trên thiết bị iOS.

Đối với các thiết bị Android

Để định cấu hình các kiểm soát quyền riêng tư cho người dùng đang sử dụng Office trên thiết bị Android trong doanh nghiệp, người dùng cần sử dụng dịch vụ chính sách đám mây. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo thêm Sử dụng cài đặt chính sách để quản lý kiểm soát quyền riêng tư cho Office trên các thiết bị Android.

Đối với Office dành cho web

Để định cấu hình kiểm soát quyền riêng tư cho người dùng đang sử dụng Office trên web, người dùng cần sử dụng dịch vụ chính sách đám mây. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo thêm Sử dụng cài đặt chính sách để quản lý kiểm soát quyền riêng tư đối với Office cho các ứng dụng web.

Lời kết

Kiểm soát quyền riêng tư là một yếu tố quan trọng khi sử dụng các sản phẩm Office trong môi trường doanh nghiệp. Với sự phát triển liên tục của các phiên bản Office trên các thiết bị Windows và Mac, iOs, Android và cả web, Microsoft đã cung cấp các quyền kiểm soát riêng tư linh hoạt để đảm bảo an toàn thông tin và tuân thủ quy định về bảo mật.

Với sự hỗ trợ linh hoạt của Microsoft trong việc quản lý quyền riêng tư, doanh nghiệp có thể an tâm sử dụng các sản phẩm Office. Việc lựa chọn gói Microsoft 365 Business sẽ mang lại lợi ích vượt trội về hiệu suất vận hành và bảo mật thông tin cho doanh nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi ngay để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ của FPT Smart Cloud.

0/5 (0 Reviews)

Liên hệ FPT Smart Cloud

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận sự tư vấn và hỗ trợ từ những chuyên gia hàng đầu.
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản dịch vụ của Google sẽ được áp dụng
DMCA compliant image