Thúc đẩy hiệu suất và tương tác: Tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng trong Viva Connections
13 June, 2023

Thúc đẩy hiệu suất và tương tác: Tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng trong Viva Connections

Bằng cách tùy chỉnh nội dung, thông tin và ứng dụng dựa trên sở thích riêng của từng cá nhân, Viva Connections khuyến khích người dùng tham gia và tương tác trên hệ thống nhiều hơn. Qua đó, tính năng này tăng cường hiệu suất làm việc của các thành viên trong tổ chức, xây dựng một môi trường làm việc gắn kết hơn.

Tìm hiểu thêm về cách nhắm mục tiêu theo đối tượng trong Viva Connections để đảm bảo nội dung hiển thị đúng đối tượng người dùng. Tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng có thể được áp dụng cho ba thành phần chính của Viva Connections, bao gồm Bảng điều khiển, Nguồn cấp dữ liệu và Tài nguyên.

Lọc nội dung linh hoạt và an toàn với tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng

Tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng trong Viva Connections cho phép tổ chức lọc nội dung một cách linh hoạt đến đúng nhóm đối tượng nhất định. Tính năng này của hệ thống giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng chỉ những người được chọn mới có quyền truy cập vào nội dung cụ thể, từ đó nâng cao việc kiểm soát khi chia sẻ thông tin và bảo vệ quyền riêng tư.

 • Nhắm mục tiêu theo đối tượng là tính năng lọc nội dung trong Viva Connections mà không liên quan đến quản lý quyền, quyền truy cập hoặc bảo mật nội dung bí mật. 
 • Tính năng này hỗ trợ các nhóm Azure Active Directory, bao gồm nhóm bảo mật, nhóm Microsoft 365 và nhóm động AAD. 
 • Khi ở chế độ chỉnh sửa, tác giả có thể xem tất cả nội dung trên hệ thống. Khi chuyển sang chế độ đọc, nội dung sẽ được lọc để hiển thị phù hợp với đối tượng đã được chọn, đảm bảo sự chính xác và sự nhất quán trong việc hiển thị thông tin. 
 • Việc xuất bản (hoặc xuất bản lại) có vai trò lưu lại các thay đổi đã được thực hiện đối với nội dung trang hiện tại, siêu dữ liệu trang và cài đặt nhắm mục tiêu theo đối tượng. Từ đó đảm bảo tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng có hiệu lực và giữ cho các thay đổi đó được áp dụng một cách nhất quán nhất.
 • Nếu người dùng đã tạo hoặc thay đổi một nhóm đối tượng trong thời gian gần đây, hãy đợi một khoảng thời gian ngắn để tính năng nhắm mục tiêu được áp dụng cho nhóm đó. Trong thời gian này, hệ thống sẽ thực hiện các cập nhật và xử lý để đảm bảo tính năng triển khai hiệu quả.

Cách nhắm mục tiêu theo đối tượng hoạt động cho từng thành phần

Trên Viva Connections, tổ chức có thể sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng hoạt động để tùy chỉnh trải nghiệm cho từng thành phần. Có 3 thành phần để nhắm đối tượng mục tiêu cụ thể: 

 • Trên bảng điều khiển, tổ chức có thể thiết lập các đối tượng và áp dụng cài đặt riêng cho mỗi thành viên.
 • Trên Nguồn cấp dữ liệu, tổ chức có thể lọc nội dung dựa trên đối tượng mục tiêu đã được chọn. 
 • Trên Tài nguyên, tổ chức có thể tạo và quản lý các tài nguyên theo từng đối tượng. 

 

Khám phá tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng để cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa và tăng cường tương tác trên Viva Connections
Khám phá tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng để cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa và tăng cường tương tác trên Viva Connections

Bảng điều khiển

Nguồn cấp dữ liệu

Tài nguyên

Nhắm mục tiêu theo đối tượng có thể được áp dụng cho các thẻ trên trang tổng quan.

Nhắm mục tiêu theo đối tượng có thể được áp dụng cho các bài đăng tin tức SharePoint hiển thị trong Nguồn cấp dữ liệu.

Nhắm mục tiêu theo đối tượng có thể được áp dụng cho các liên kết hiển thị trong Tài nguyên.

Nhắm mục tiêu theo đối tượng cho các thẻ trong Bảng điều khiển

Tận dụng tính năng này của Viva Connections bằng cách tạo chế độ xem tùy chỉnh cho từng vai trò và khu vực riêng biệt. Tùy vào từng nhóm mục tiêu khác nhau, tổ chức có thể tạo nhiều chế độ xem khác nhau để đem đến trải nghiệm độc đáo và đảm bảo rằng đối tượng mong muốn sẽ nhìn thấy nội dung quan trọng nhất. 

Hãy thực hiện theo các hướng dẫn này nếu lần đầu tiên thiết lập bảng điều khiển Kết nối Viva.

 • Bước 1: Tại mục Settings (Cài đặt), nhấp chọn Manage Viva Connections (Quản lý Viva Connections).
 • Bước 2: Tại cửa sổ mới xuất hiện, chọn View dashboard (Xem trang tổng quan) sau đó chọn Edit (Chỉnh sửa).
 • Bước 3: Chọn biểu tượng Edit trên thẻ mà tổ chức muốn áp dụng nhắm mục tiêu theo đối tượng như hình dưới.

 

Click chọn biểu tượng Edit để áp dụng nhắm mục tiêu theo đối tượng
Click chọn biểu tượng Edit để áp dụng nhắm mục tiêu theo đối tượng
 • Bước 4: Ở vị trí dưới cùng của bảng chỉnh sửa, áp dụng các nhóm đối tượng vào trường Audience to target (Đối tượng mục tiêu) rồi thoát ra cho đến khi hoàn tất việc nhắm mục tiêu.
 • Bước 5: Nhấp chọn Preview (Xem trước) trên thanh công cụ rồi nhấn vào Audiences to preview as (Đối tượng Xem trước) để xem xét trải nghiệm của các nhóm đối tượng và trên các thiết bị khác nhau như máy tính hay thiết bị di động.
 • Bước 6: Sau khi đã đảm bảo tất cả mọi thiết lập đều hoàn chỉnh, hãy Republish (Xuất bản lại) trang tổng quan để tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng được triển khai.

 

Sau khi đã hoàn tất các bước nhắm mục tiêu theo đối tượng cho thẻ trong bảng Điều khiển, hãy Republish
Sau khi đã hoàn tất các bước nhắm mục tiêu theo đối tượng cho thẻ trong bảng Điều khiển, hãy Republish

Nhắm mục tiêu theo đối tượng cho các bài đăng tin tức hiển thị trong Nguồn cấp dữ liệu

Áp dụng tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng cho các bài đăng tin tức SharePoint giúp hệ thống hiển thị các bài đăng tin tức riêng lẻ trong Nguồn cấp dữ liệu. 

Nguồn cấp dữ liệu trong Viva Connections là nơi tổng hợp nội dung từ các nguồn khác nhau như bài đăng ở các trang tin tức chính thức của tổ chức, tin tức đã được cập nhật và bài đăng tin tức dưới dạng video. Tìm hiểu thêm về cách nội dung được lấy nguồn và xếp hạng trong Viva Connections Feed.

 • Bước 1: Bắt đầu từ trang web nơi tin tức được đăng tải, nhấp chọn Settings rồi chọn Site contents (Nội dung trang).
 • Bước 2: Tiến hành chọn thư viện mà bài đăng tin tức đang được đặt rồi chọn Settings > Library settings (Cài đặt thư viện).
 • Bước 3: Tại General settings (Cài đặt chung), hãy chọn Audience targeting settings (Cài đặt nhắm mục tiêu theo đối tượng). Tại giao diện này, người dùng hãy nhấn chọn vào Enable audience targeting (Bật nhắm mục tiêu theo đối tượng), cuối cùng nhấn OK để đến bước tiếp theo.
 • Bước 4: Người dùng hãy điều hướng đến bài đăng tin tức trong Site contents. Cụ thể, hãy chọn bài tin tức muốn áp dụng tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng rồi chọn Page details (Chi tiết trang) trên thanh công cụ.
 • Bước 5: Tại đây, Bảng điều khiển sẽ được mở ra để người dùng áp dụng các nhóm cho trường Audience (Đối tượng) như hình dưới. Sau khi đã thiết lập nhóm đối tượng xong, chọn Save > Republish để hoàn tất.

 

Nhắm mục tiêu theo đối tượng cho các bài đăng tin tức tại trường Audience
Nhắm mục tiêu theo đối tượng cho các bài đăng tin tức tại trường Audience

Nhắm mục tiêu theo đối tượng cho các liên kết hiển thị trong Tài nguyên

Trên tab Tài nguyên trong ứng dụng dành cho thiết bị di động, hệ thống sẽ hiển thị các liên kết dẫn hướng với vai trò giúp người dùng dễ dàng truy cập, khám phá các liên kết quan trọng từ một nơi tập trung. Người dùng có thể áp dụng tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng cho các liên kết riêng lẻ và tùy chỉnh cho các đối tượng cụ thể. 

Lưu ý: Thao tác chỉnh sửa điều hướng toàn cầu chỉ có thể được thực hiện từ trang chủ. Hãy làm theo các hướng dẫn sau để tiến hành thiết lập điều hướng toàn cầu lần đầu tiên.

 • Bước 1: Truy cập trang chủ rồi chọn Settings > Chọn Global navigation (Điều hướng toàn cầu).
 • Bước 2: Trong bảng điều khiển, dưới mục Navigation source (Nguồn điều hướng), hãy chọn Edit global navigation (Chỉnh sửa điều hướng chung).
 • Bước 3: Tại mục Enable site navigation audience targeting (Nhắm mục tiêu theo đối tượng điều hướng trang web), chuyển trạng thái thành On.
 • Bước 4: Tại vị trí dấu 3 chấm (…) nằm bên cạnh mỗi liên kết điều hướng, nhấn chọn Edit từ danh sách hiển thị.
 • Bước 5: Tổ chức được quyền áp dụng tối đa 10 nhóm bảo mật cho trường Audiences to target (Đối tượng cần nhắm mục tiêu). Sau đó chọn OK để hoàn tất.
 • Bước 6: Cuối cùng nhấn Save > Republish để hệ thống triển khai các thiết lập vừa thực hiện.

 

Tại mục Audiences to target, tổ chức có thể áp dụng tối đa 10 nhóm đối tượng mục tiêu
Tại mục Audiences to target, tổ chức có thể áp dụng tối đa 10 nhóm đối tượng mục tiêu

Lưu ý khi thực hiện các thao tác chỉnh sửa trên Viva Connections

Để có thể thực hiện các thao tác thiết lập tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng trong Viva Connections, người dùng phải đảm bảo:

 • Phải là chủ sở hữu trang của trang chủ SharePoint.
 • Việc nhắm mục tiêu theo đối tượng được áp dụng cho liên kết chính và cho cả các liên kết phụ. 
 • Trong quá trình chỉnh sửa điều hướng, tất cả các liên kết sẽ hiển thị với người chỉnh sửa nhưng sau khi được lưu, điều hướng sẽ hiển thị các nút được nhắm mục tiêu.

Lời kết

Tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng trong Viva Connections cho phép tổ chức thiết lập các tính năng nhằm mục đích cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Bằng cách áp dụng nhóm bảo mật hoặc nhóm đối tượng, người dùng có thể chỉnh sửa nội dung hiển thị sao cho phù hợp với các đối tượng được chọn cũng như khu vực riêng biệt. 

Nếu tận dụng tốt tính năng này của Viva Connections, hiệu suất làm việc của các thành viên trong tổ chức sẽ được nâng cao lên rất nhiều lần. Hiện ứng dụng đã được tích hợp tốt với hệ thống Office 365 của Microsoft, hãy liên hệ với FPT Smart Cloud ngay để được tư vấn về Microsoft 365 for Business, giúp doanh nghiệp có thể áp dụng các giải pháp hiệu quả nhất.

0/5 (0 Reviews)

Liên hệ FPT Smart Cloud

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận sự tư vấn và hỗ trợ từ những chuyên gia hàng đầu.
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản dịch vụ của Google sẽ được áp dụng
DMCA compliant image