Power Apps và những điều cần biết – Phần 2
13 January, 2023

Power Apps và những điều cần biết – Phần 2

Trong phần 1 của bài viết về Power Apps, FPT Smart Cloud đã giới thiệu chi tiết Power Apps là gì cũng như những tính năng, lợi ích mà ứng dụng này mang lại cho doanh nghiệp. Phần 2 của bài viết sẽ đi sâu vào phân tích cấu trúc khung của các component trong Power Apps.

Trong phần 1 của bài viết về Power Apps, FPT Smart Cloud đã giới thiệu chi tiết Power Apps là gì cũng như những tính năng, lợi ích mà ứng dụng này mang lại cho doanh nghiệp. Phần 2 của bài viết sẽ đi sâu vào phân tích cấu trúc khung của các component trong Power Apps.

Sự kết hợp các thành phần trong Power Apps

Như hình ảnh sau đây hiển thị, một component trong Power Apps được thể hiện trên ba khía cạnh chính: một Tệp Đầu Vào Khai Báo, quá trình triển khai của nó và bất kỳ tệp tài nguyên bổ sung nào mà thành phần này có thể cần.

Power_Apps_FPT_Smart_Cloud

Một bảng khai báo được sử dụng để xác định bất kỳ thuộc tính nào có sẵn để ứng dụng lưu trữ component đó sử dụng. Khi thành phần mã (code component) được người tạo ứng dụng sử dụng, họ sẽ có các tùy chọn đặt giá trị cố định cho thuộc tính hoặc liên kết linh động giá trị đó với một trong các cột dữ liệu có sẵn trong ứng dụng. Các thuộc tính cho phép ứng dụng và thành phần giao tiếp về dữ liệu mà không cần ứng dụng phải hiểu về việc triển khai component đó. 

Để tạo một component, mã của bạn cần triển khai một giao diện giúp ứng dụng tương tác một cách nhất quán với component. Điều này được thực hiện bởi lớp thành phần mã triển khai giao diện StandardControl. 

export class FirstControl implements ComponentFramework.StandardControl<IInputs, IOutputs> {}

Vòng đời component Power Apps 

Khi phát triển một component, bạn phải triển khai các phương thức giao diện StandardControl được hiển thị trong bảng sau. Các phương thức này cho phép hosting runtime quản lý vòng đời của code component. 

Phương pháp

Mô tả

init

Bắt buộc. Phương thức này được sử dụng để khởi tạo đối tượng component (component instance). Các component có thể khởi động các cuộc gọi máy chủ từ xa và các hoạt động khởi tạo khác trong phương thức này. Giá trị tập dữ liệu không thể được khởi tạo bằng phương thức này; bạn sẽ cần sử dụng phương thức updateView cho mục đích này.

updateView

Bắt buộc. Phương thức này sẽ được gọi khi bất kỳ giá trị nào trong nhóm thuộc tính của thành phần thay đổi.

getOutputs

Không bắt buộc. Được gọi bởi framework trước khi nhận dữ liệu mới. Sử dụng phương thức này khi cần quản lý linh động các thuộc tính được liên kết trong một luồng điều khiển.

destroy

Bắt buộc. Được gọi khi component bị xóa khỏi cây DOM. Được sử dụng để dọn dẹp và giải phóng bất kỳ bộ nhớ nào mà component đang sử dụng.  

Các phương thức này được gọi thông qua quy trình Framework Runtime trong vòng đời được tiêu chuẩn hóa, như trong hình minh họa sau:

Power_Apps_FPT_Smart_Cloud

Ở trên cùng, framework gọi hàm init() cho component của bạn. Nếu component của bạn cần  tương tác, bạn cũng cần thông báo cho máy chủ rằng đầu ra của thành phần đó đã thay đổi bằng cách gọi phương thức notifyOutputChanged.  

Framework runtime sau đó sẽ gọi phương thức getOutputs để nhận các giá trị cho tất cả các thuộc tính được liên kết của component

Sau đó, runtime sẽ thông báo cho máy chủ. Máy chủ sẽ thực hiện xác thực trên đầu ra. Nếu đầu ra được tìm thấy là hợp lệ, nó sẽ gọi phương thức updateView trên component của bạn. Nếu đầu ra không hợp lệ vì bất kỳ lý do gì (nghĩa là quy tắc nghiệp vụ nhận thấy đầu ra mới không hợp lệ) thì nó sẽ gọi phương thức updateView và bỏ qua giá trị cũ cùng với một thông báo lỗi. Trong cả hai trường hợp, component của bạn có thể cập nhật giao diện người dùng và hiển thị thông báo lỗi nếu thích hợp.  

Kết luận

Qua bài viết, FPT Smart Cloud đã giới thiệu chi tiết về cách khởi tạo và phát triển component một cách hiệu quả trong Power Apps. Là đối tác vàng của Microsoft trong nhiều năm cùng đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao FPT Smart Cloud tự tin là lựa chọn tốt nhất cho doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận các dịch vụ Microsoft Power Apps. Khách hàng có thể sử dụng Power Apps được tích hợp sẵn trên các gói Microsoft 365 cho doanh nghiệp hoặc mua lẻ để khai thác tối đa các tính năng của ứng dụng. Tham khảo bảng giá tại đây.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ của FPT Smart Cloud:

Fanpage:  https://www.facebook.com/microsoft.fptsmartcloud 

Email: [email protected]

Hotline: 1900 638 399

FPT Smart Cloud – Nhà cung giải pháp và tư vấn hàng đầu về Điện toán đám mây và Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Liên hệ FPT Smart Cloud

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận sự tư vấn và hỗ trợ từ những chuyên gia hàng đầu.
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản dịch vụ của Google sẽ được áp dụng
DMCA compliant image