Quản lý kiểm soát quyền riêng tư cho Office trên Mac
5 October, 2023

Quản lý kiểm soát quyền riêng tư cho Office trên Mac

Các tùy chọn cài đặt của phiên bản 16.28 của Office trên Mac giúp người dùng quản lý và kiểm soát các dữ liệu chuẩn đoán và các trải nghiệm được kết nối một cách tối ưu nhất.

Phiên bản 16.28 của Office trên Mac mang đến nhiều tùy chọn mới giúp người dùng quản lý và kiểm soát các vấn đề như dữ liệu chuẩn đoán và trải nghiệm được kết nối một cách hiệu quả hơn. Ngoài ra, bản 16.28 này còn có cài đặt tùy chọn về hộp thoại Thông báo dữ liệu bắt buộc cho Microsoft AutoUpdate. Để biết thêm thông tin về các quyền quản lý và kiểm soát riêng tư cho Office trên Mac thì hãy theo dõi bài viết dưới đây. 

Tùy chọn cài đặt 

Các tùy chọn cài đặt mới phù hợp với CFPreferences API. Người dùng có thể thiết lập bằng cách sử dụng lệnh defaults trong Terminal. Ngoài ra, tổ chức cũng có thể áp dụng thông qua hồ sơ cấu hình hoặc máy chủ Quản lý thiết bị di động – MDM. Sau khi thực hiện cài đặt các tùy chọn, người dùng sẽ không thay đổi được nữa. 

Cài đặt tùy chọn dữ liệu chuẩn đoán 

Dữ liệu chuẩn đoán là lượng dữ liệu tối thiểu mà Microsoft cần dùng để giữ cho Office trên Mac an toàn, có tính bảo mật tốt, cập nhật và hoạt động đúng như mong đợi. Khi người dùng không cài đặt tùy chọn này, tất cả dữ liệu chuẩn đoán bắt buộc và các tùy chọn khác sẽ được gửi đến Microsoft. 

Sau đó, người dùng sẽ không thể thay đổi cấp dữ liệu chuẩn đoán cho dù có tùy chỉnh tùy chọn này như thế nào. Điều này được áp dụng cho người dùng đăng ký Office 365, Office LTSC Standard 2021 cho Mac hoặc Office Standard 2019 cho Mac. 

Còn nếu tổ chức sử dụng Office 365 gói gia đình thì ứng dụng sẽ chỉ gửi một phần dữ liệu chuẩn đoán bắt buộc. Trong trường hợp người dùng muốn gửi tất cả dữ liệu chuẩn đoán tự chọn thì hãy truy cập vào mục Tùy chọn và nhấn Quyền riêng tư.

 

Dữ liệu chuẩn đoán là lượng dữ liệu tối thiểu mà Microsoft cần dùng để giữ cho Office trên Mac có tính bảo mật tốt
Dữ liệu chuẩn đoán là lượng dữ liệu tối thiểu mà Microsoft cần dùng để giữ cho Office trên Mac có tính bảo mật tốt

Cài đặt tùy chọn cho trải nghiệm kết nối phân tích nội dung của tổ chức

Trải nghiệm được kết nối phân tích nội dung của tổ chức là những trải nghiệm dùng nội dung của Office nhằm mang đến cho người dùng các đề xuất về thiết kế, chỉnh sửa, thông tin chi tiết. Nếu không cài đặt tùy chọn này thì các trải nghiệm đó sẽ tương thích với người dùng. 

Với những tổ chức đăng ký Office 365 cá nhân, Office LTSC Standard 2021 cho Mac hoặc Office Standard 2019 cho Mac thì sẽ không thể tắt trải nghiệm kết nối phân tích nội dung được. Còn với người dùng đăng ký Office 365 gia đình thì có thể tắt tính năng này trong mục Tùy chọn của Quyền riêng tư

Cài đặt tùy chọn cho trải nghiệm kết nối tải xuống nội dung trực tuyến 

Trải nghiệm kết nối tải xuống nội dung trực tuyến là những trải nghiệm cho phép người dùng tìm kiếm và tải về các dữ liệu trên internet như hình ảnh, mô hình 3D, video… Nếu người dùng không cài đặt tùy chọn này thì các trải nghiệm sẽ luôn ở chế độ sẵn sàng sử dụng. 

Người dùng sử dụng gói Office 365 cá nhân, Office LTSC Standard 2021 cho Mac hoặc Office Standard 2019 cho Mac sẽ không thể tắt trải nghiệm kết nối tải xuống nội dung trực tuyến. Còn đối với tổ chức đăng ký gói Office 365 gia đình thì có thể tắt tính năng này trong phần Tùy chọn của Quyền riêng tư

 

Trải nghiệm kết nối tải xuống nội dung trực tuyến là cho phép người dùng tìm kiếm và tải về các dữ liệu trên internet
Trải nghiệm kết nối tải xuống nội dung trực tuyến là cho phép người dùng tìm kiếm và tải về các dữ liệu trên internet

Cài đặt tùy chọn cho trải nghiệm kết nối tùy chọn

Trải nghiệm được kết nối tùy chọn cho phép người dùng truy cập vào dữ liệu bằng tài khoản của tổ chức. Nếu người dùng không cài đặt tùy chọn này thì trải nghiệm được kết nối tùy chọn luôn hiển thị ở chế độ sẵn sàng sử dụng.

Với người dùng sử dụng gói Office 365 cá nhân, Office LTSC Standard 2021 cho Mac hoặc Office Standard 2019 cho Mac, có thể tắt trải nghiệm kết nối tùy chọn trong mục Tùy chọn của Quyền riêng tư. Còn với những tổ chức đăng ký Office 365 gia đình thì sẽ không thể tắt tính năng này. 

Cài đặt tùy chọn cho các trải nghiệm được kết nối

Tùy chọn này giúp người dùng kiểm tra xem các trải nghiệm được kết nối đã sẵn sàng sử dụng hay chưa. Nếu người dùng không đặt tùy chọn này, tất cả các trải nghiệm sẽ luôn sẵn dùng. Tuy nhiên, nếu người dùng đặt tùy chọn này là False thì các loại trải nghiệm được kết nối dưới đây sẽ không sẵn sàng để sử dụng:

  •  Trải nghiệm được phân tích nội dung của tổ chức.
  •  Trải nghiệm được tải xuống nội dung trực tuyến. 
  •  Trải nghiệm được kết nối tùy chọn. 

Ngoài ra, trường hợp người dùng đặt tùy chọn này là False thì hầu hết các trải nghiệm được kết nối khác như lưu trữ tệp trực tuyến cũng sẽ bị tắt. Bên cạnh đó, một số chức năng Office cũng sẽ bị giới hạn. 

Người dùng sử dụng gói Office 365 cá nhân, Office LTSC Standard 2021 cho Mac hoặc Office Standard 2019 cho Mac sẽ không thể tắt trải nghiệm được kết nối. Còn đối với tổ chức đăng ký gói Office 365 gia đình thì có thể tắt tính năng này trong phần Tùy chọn của Quyền riêng tư

 

Tùy chọn cho các trải nghiệm được kết nối giúp kiểm tra các trải nghiệm này đã sẵn sàng sử dụng hay chưa
Tùy chọn cho các trải nghiệm Office trên Mac được kết nối giúp kiểm tra các trải nghiệm này đã sẵn sàng sử dụng hay chưa

Cài đặt tùy chọn cho hộp thoại thông báo dữ liệu 

Người dùng sẽ nhìn thấy hộp thoại Thông báo dữ liệu bắt buộc khi lần đầu chạy Microsoft AutoUpdate (MAU) phiên bản 4.12. Hộp thoại này cho biết những dữ liệu MAU sẽ được gửi tới Microsoft.

Nếu tổ chức không muốn người dùng nhìn thấy hộp thoại này thì hãy đặt giá trị RequireAndOptionalDate. Còn nếu tổ chức cho phép người dùng của mình thấy Thông báo dữ liệu bắt buộc khi họ chọn OK thì giá trị RequiredDateOnly được tạo bởi AcknowledgedDataCollectionPolicy sẽ không hiển thị.

Lời kết

Bài viết trên đây là một số tùy chọn cài đặt giúp người dùng quản lý kiểm soát quyền riêng tư cho Office trên Mac một cách hiệu quả và chặt chẽ hơn. Nếu cần tư vấn về các dịch vụ của Microsoft 365, hãy liên hệ với FPT Smart Cloud để được hỗ trợ sớm nhất. 

0/5 (0 Reviews)

Liên hệ FPT Smart Cloud

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận sự tư vấn và hỗ trợ từ những chuyên gia hàng đầu.
Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản dịch vụ của Google sẽ được áp dụng
DMCA compliant image